ตู้ใส่สายดับเพลิง ขนาด W80 x H120 x D30 cm แบบตู้สนาม มีขาตั้ง 35 cm (กระจกนิรภัย)

ตู้ใส่สายดับเพลิง ขนาด W80 x H120 x D30 cm แบบตู้สนาม มีขาตั้ง 35 cm (กระจกนิรภัย)


รหัสสินค้า : 66-2003
ตู้ใส่สายดับเพลิง ขนาด W80 x H120 x D30 cm แบบตู้สนาม มีขาตั้ง 35 cm [กระจกนิรภัย]

หมวดหมู่ : DRAEGER
ราคา : พิเศษ 8,300 บาท 9,500 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้าตู้ใส่สายดับเพลิง  แบบตู้สนาม มีขาตั้ง 35 cm [กระจกนิรภัย]

รายละเอียดสินค้า / Priduct details :

ตู้ใส่สายดับเพลิง  แบบตู้สนาม มีขาตั้ง 35 cm [กระจกนิรภัย]

ขนาด W80 x H120 x D30 cm

รุ่น / Model : ตู้ใส่สายดับเพลิง  แบบตู้สนาม มีขาตั้ง 35 cm [กระจกนิรภัย]

ยี่ห้อ / Brand : SATURN

วัสดุ / Material : กระจกนิรภัย

คำแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา / Operating instructions :

มาตรฐาน / STANDARD : ISO 9001:2008

note:ตู้ใส่สายดับเพลิง,แบบตู้สนาม, มีขาตั้ง ,กระจกนิรภัย,66-2003