ชุดตรวจสารเสพติด ชนิดจุ่ม

ชุดตรวจสารเสพติด ชนิดจุ่ม


รหัสสินค้า : 43-6002
เมทแอมเฟตามีน เป็นชุดตรวจยาบ้า (methamphetamine) ที่ถูกกำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะ โดยวิธีการอย่างง่าย ให้ผลการทดสอบเชิงคุณภาพที่มีความไวและ แม่นยำสูง
หมวดหมู่ : ALCOTEC
ราคา : พิเศษ 5,900 บาท 6,800 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้า