6719101 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Nitrogen Dioxide 2/c ยี่ห้อ Draeger

6719101 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Nitrogen Dioxide 2/c ยี่ห้อ Draeger


รหัสสินค้า : 62-1900-N06
Application RangeStandard Measuring Range:  5 to 100 / 2 to 50 ppmNumber of Strokes n:  5/ 10
Time for Measurement: approx. 1 min / approx. 2 min
หมวดหมู่ : DRAEGER
ราคา : พิเศษ 8,300 บาท 9,600 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้าApplication Range
Standard Measuring Range:  5 to 100 / 2 to 50 ppm
Number of Strokes n:  5/ 10
Time for Measurement: approx. 1 min / approx. 2 min
Standard : ± 10 to 15 %
Color Change: yellow green -> blue grey
Ambient Operating Conditions
Temperature:  10 to 40 °C
Absolute Humidity:   max 30 mg H2O / L
Reaction Principle
NO2 + diphenylbenzidine -> blue grey reaction product
Cross Sensitivity
Within their TLV, ozone or chlorine do not interfere with the reading. Higherconcentrations are indicated, however with differing sensitivity period. Nitrogen monoxide is not indicated.